EMPRESES

EMPRESA SALUDABLE

Físic intenta vetllar per la salut de totes les persones i, avui en dia, un dels majors focus de lesió i patologia és l’àmbit laboral. Per aquest motiu Físic va crear el programa d’empresa saludable on des de tots els camps, Entrenament, Fisioteràpia i Nutrició, realitzam plans individuals per a cada empresa i per a cada lloc de treball. D’aquesta manera volem millorar la salut dels treballadors i l’economia de l’empresa reduint baixes laborals.

Els tallers solen tenir una part teòrica i una part practica, intentant treballar els punts més febles o més propensos a patir dolor. Malgrat això ens adeqüem a cada empresa per tal de satisfer les seves necessitats.

A més, també tenim col·laboració amb empreses fent convenis de preu reduït per als seus treballadors.